Connect with us

Yazılım

Arduino Değişken Tipleri Nedir? – Nasıl Tanımlanır?

Arduino Değişken Tipleri Nedir

Arduino Değişken Tipleri Nedir?

Arduino Değişken Tipleri Nedir? Ardunio Değişken Tipleri bir veriyi Arduino üzerindeki bellekte saklamayı amaçladığımız durumlarda kullanılmaktadır. Arduino Değişken Tipleri Nedir sorusunu Kısaca şu şekilde özetleyebiliriz. Örnek verecek olursak büyük boyutlu eşyaları içerisinde tutabilen veya içerisine konulabilen bir ahşap malzemeden yapılmış eşya dolabı düşünelim. Bu eşya dolabında alabileceği boyut itibariyle fazlaca eşya muhafaza edebiliriz. Bu dolabın içerisindeki bölmeleri de bizim Arduino belleğimiz olarak kabul edelim. Varsayalım ki bu dolap içerisinde 10 litrelik sıvı içecek saklamak istiyoruz. Sıvı içeceğimizi direkt olarak dolabın içerisine döksek saklamayı sağlayamayız. Bunun için en az 10 litre hacim kapasitesi bulunan bir sıvı taşıyıcı, şişe veya bidon gibi bir saklayıcı lazım. Bu saklayıcı şişe veya bidon bizim Arduino değişken tipi diyebiliriz. Ardunio değişken tipleri nedir özetle bool, char, byte, int ve Worddür.

Ardunio değişken tipleri ile ilgili daha fazla bilgi almak için buraya tıklayınız.

Arduino Değişken Tipleri Hangileridir.

Bool

Kısa adıya bool olarak bilinen Arduino Değişken Tipi Boolen ismindeki değişken tipimiz sadece bir tek veriyiz yani 1 bytelik veriyi saklama kapasitesine sahiptir. Bu veri türü rakamlardan oluşabileceği gibi Doğru (True) Yanlış (False) değerini de alabilmektedir.

Char:

Char olarak bilinen Arduino Değişken Tipi karakter yani harf alabilen bir değişken tipidir. Char değişken tipi 1 bytelik uncode karakter türünde verileri saklayabilme özelliğine sahiptir. Ayrıca -127 ile 127 arasında veya 0 ile 255 arasındaki sayıları tutabilme özelliğine sahip değişken tipidir.

Byte

Byte olarak bilinen Arduino Değişken Tipi sayı türlerini kendisinde tutabilen değişken tiplerindendir. Tam sayı türünden verile tutabilmekte olup, 0 – 255 arasındaki sayıları tutmakta sıklıkla başvurduğumuz bir değişken türümüzdür. Örnek verecek olursak Byte sayi = 10; şeklinde değer alabilmektedir.

İnt

İnt olarak bilinen Arduino Değişken Tipi de tıpkı Byte gibi sayıları kendisinde tutabilen değişken tipidir. Byteden farklı olarak 16 bitlik işaretli tam sayı türünden verileri tutabilmektedir. İnt değişken tipi  -32768 ile 32768 değerleri arasındaki sayıları tutabilme özelliğine sahiptir. Tasarlanması planlanan programdaki sayı değerleri byteden daha yüksek seviyelerde ise genellikle int türünde değişken tipi tercih edilmektedir.

Usigned int

Usigned int olarak bilinen Arduino Değişken Tipi de int ve byte gibi sayı türünde değişken tipidir. 2 bytelik (16 bit) işaretsiz tam sayı türünden verileri tutabilme özelliğine sahip olan Usigned int değişken tipi 0 – 65535 arasındaki sayı değerlerini kendisinde tutmak üzere kullanılmaktadır.

Word

Word olarak bilinen Arduino Değişken Tipi sayı türünde değişken tipidir. 16 bit işaretsiz tam sayı türünden verileri tutabilme özelliğine sahip olan bu değişken tipi de 0 ile 65535 arasındaki sayıları hafızasında tutmakta kullanılmaktadır.

Long

Long olarak bilinen Arduino Değişken Tipi de sayı türünde değişken tipi olup, 4 byte (32 bit) tam sayı türünden verileri tutabilmektedir. Aynı zamanda sayı değeri aralığı ise -2.147.483,648 ile 2.147.483,648

Arasındaki sayıları tutmakta kullanılmaktadır. Ayrıca long’un özelliği olarak alacağı sayı değerinin sonuna “L” işareti konulması gereklidir.

Usingned long:

Usigned long olarak bilinen değişken tipi 4 byte (32 bit) işaretsiz tam sayı türünden verileri tutabilen değişken tipidir. 0 ile 4.294,967,295 arasındaki sayıları tutmakta kullanılan değişken tipidir Bu değişken tipi de sayı değerinin sonuna L işareti alması gereklidir.

Double

Double olarak bilinen değişken tipi 32 bit ondalıklı sayı için kullanılmakta olan değişken tipidir.

String

String olarak bilinen değişken tipi harf (karakter) türünde değişken tipidir. Kendi hafızasında harfları ve kelimeleri tutabilen bir değişken tipidir. Sayı değişken türlerinde anlatmış olduğumuz değişken tiplerinin alabileceği sayı değeri aralığı belirtilmişken string değişken tipinin alabileceği harf aralığı değeri kullanılan bilgisayarın bellek boyutu ile sınırlı olarak belirlenmiştir. Yani belleğimiz ne kadar büyükse string değişkenimiz de o kadar uzun ve fazla karakter tutabilmektedir.

Yazılım alanında diğer makalelerimizi incelemek için buraya tıklayınız.

Arduino Değişken Tipleri Nasıl Tanımlanır?

Arduino Değişken Tipleri Nasıl Tanımlanır. Arduino’nun birtakım değişken tipleri vardır. Bu türlerde değişken tiplerinin neler olduğunu yukarıda anlatmış bulunuyoruz. Arduino Değişken Tiplerinin nasıl tanımlanabileceği de aşağıdaki anlatılmıştır.

Sadece sayıları tutabilen bir değişken tanımlamak için; “int” değişken türünü kullanabiliriz. Örnek verecek olursak;

“İnt sayi1” bu şekilde int kelimesini yazarak devamında gelen sayi1 kelimesinin sadece sayısal değerleri alabileceğini belirlemiş ve sayi1 kelimesinin sadece sayı değerlerini tutabileceğini int cümlesi ile sisteme bildirmiş oluyoruz ve değişkeni bu şekilde tanımlamış oluyoruz.

Yine farklı bir değişken olarak sadece yazı (karakter) tutabilen bir değişken tanımlamak için, “char” değişken türünü kullanabiliriz. Örnek verecek olursak;

“Char isim” bu şekilde char kelimesini yazdığımızda devamında gelen isim kelimesinin sadece harf karakterlerini içeren karakterleri tutabileceğini sisteme bildirmiş oluyoruz ve bu şekilde değişkeni sisteme tanımlamış oluyoruz.

Tanımlanmış Değişkenlere İnt ve Sayı Değer Atama;

Tanımlanmış İnt ve Sayı Değişkenlerine Değer atamak için ilgili değişkenin ismini yazıp atama operatörü olan “=” işaretini kullanarak değişkenlere değer atayabiliriz.

Şöyle ki; bu anlatılanı bir örnek ile açıklayacak olursak, yukarıda int türünde ve sayi1 isminde bir değişken tanımladık ve bu değişkenin sadece sayı değerleri alabileceğini açıklamıştık. Hemen nasıl değer ataması yapıldığını anlatalım.

Sayi1 = 10; şeklinde yazdığımızda sayi1’in değerini 10 olarak belirlemiştik.

Yine örnek verecek olursak yukarıda tanımladığımız gibi;

İnt sayi2; şeklinde bir değişkenimiz olsun ve sayi2 = 15; olsun;

İnt sonuç; şeklinde bir değişkenimiz daha olsun ve sonuc isimli değişkenimizin değeri de sayi1 ve sayi2’nin çarpımını tutsun bunun için aşağıdaki şekilde değer ataması yaparak örneklendirelim.

Sonuc = sayi1 * sayi2; şeklinde değer ataması yaptığımızda sistem otomatikman sayi1(10) ile sayi2 (15) ‘i çarpacak ve çıkan değeri sonuc değişkeninin değerine eşitleyecektir. Bu durumda da sonuc değişkenin değeri “150” olarak değer bulacaktır.

Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kategoriler