Connect with us

Blogger

Sessel Yineleme Nedir?

Sessel Yineleme Nedir?

Türkçe, detayların fazla olduğu bir dil olarak öne çıkmaktadır. Sessel yineleme nedir? Anlatımı daha güzelleştirilmesi için kullanılabilecek yöntemlerden biri olan sessel yineleme Türkçedeki önemli özelliklerden biridir. Sözcüklerdeki aynı seslerin birden fazla kez tekrar edilmesiyle birlikte sessel yineleme yapılmaktadır. Türkçede sessel yineleme; kelimelerde, hecelerde veya paragraflarda yapılabilir. Esas olarak hecelerdeki seslerin tekrarlanması şeklinde yapılan sessel yinelemeyle birlikte cümlelerin daha güzel ve açık olması sağlanıyor.

Hem konuşma hem de yazı dilinde anlatımın daha açık ve etkili hale getirilmesi için kullanılabilecek yöntemler vardır. Bu yöntemlerin başında gelen sessel yineleme ile birlikte önemli kazanımlar elde edilebilir. Hikaye ve roman gibi eserlerin yazımında pekiştirme ve güzelleştirme amaçlarıyla sessel yineleme yapılabilir. Paragrafların bütüncül bir yapıya kavuşması için de sessel yineleme kullanılabilir. Aynı cümlede veya paragraflarda bulunan seslerin tekrarlanmasıyla birlikte sessel yineleme yapılır. Örneğin; aynı cümle içerisinde “ar, er” ekinin farklı kelimelerde kullanılmasıyla cümleler pekiştirilir.

Paragrafta Sessel Yineleme Nedir?

Türkçede önemli bir yapı olan paragraflarda farklı detaylara yer verilir. Herhangi bir yazıda anlatılmak istenilenin doğru parçalara bölünmesi için paragraflar kullanılır. Paragrafların doğru kullanılması için bazı özelliklere yer verilmesi gerekir. Bu özelliklerden biri de anlatımının pekiştirilmesini ve güzelleştirilmesini sağlayacak olan sessel yineleme olarak öne çıkmaktadır. Paragrafta sessel yineleme nedir? Paragrafların daha güzel olması için aynı sesleri tekrar eden kelimelere yer verilir. Paragrafta yer alan sözcüklerdeki tekrar eden seslerle birlikte sessel yineleme yapılır.

Yineleme tekniğinden paragraftaki kelimeler tekrar ederken sessel yineleme yönteminde paragraftaki kelimeler arasında hece tekrarı yapılmaktadır. Sessel yineleme nedir? Sessel yineleme de kullanılabilecek farklı ekler vardır. Geniş zaman, gelecek zaman, şimdiki gibi zaman ekleriyle yineleme yapılabileceği gibi pekiştirme ekleriyle de yinleme yapmak mümkündür. Paragraftaki anlatıma ahenk katmak için oldukça önemli olan sessel yineleme ile ilgili sorular da vardır. ÖSYM tarafından hazırlanan sınavlardaki paragraf sorularında sessel yinelemeye yer verilir. Bu konudaki soruların çözümünün ikileme ve tekrarlama gibi konularla karıştırılmaması gerekir.

Sessel Yineleme ile İlgili Örnekler

Cümle ve paragraflarda anlatımın güzelleştirilmesi amacıyla yapılan sessel yineleme, Türkçenin önemli özelliklerinden biridir. Bu hususta yinelemenin hecelerde yapılması oldukça önemlidir. Kelimelerin tekrarlanması sonucunda sessel yineleme değil tekrarlama veya ikileme gibi teknikler ortaya çıkmaktadır. Sessel yinelemeyle ilgili bazı örnekler şu şekildedir;

  • Beni seveceksen olduğum gibi sev. Yalnızlığımla, sevinçlerimle, hüzünlerimle ve umutlarımla…
  • Doğadaki her şey bir ahenk içerisinde yaşıyor. Kuşlar ötüyor, çiçekler açıyor, ağaçlar yeşeriyor…
  • Akşam olduğunda herkes evine gider. Çocukların evine koşar, sokaklara karanlık çöker…

Görüldüğü üzere cümlelerdeki kelimelerde hece tekrarlarına yer verilerek sessel yineleme yapılmaktadır. Paragrafta sessel yineleme nedir? Sessel yinelemede kelimelere değil hecelere bakılır. Gazete, makale, hikaye, roman ve deneme gibi farklı tür yazılardaki anlatımlarda kullanılan sessel yineleme ile ilgili birçok örnek vardır.

Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kategoriler