Connect with us

Teknoloji

Sosyal Medya Kanunu Nedir? – Maddeleri Nelerdir?

Sosyal Medya Kanunu Nedir

Sosyal Medya Kanunu Nedir?

Sosyal Medya Kanunu Nedir. Ülkemizde internet hizmetlerinin gelişmesiyle birlikte Dünyada hizmet veren birçok Teknoloji Şirketi Türkiye Pazarına yönelmiş ve Türkiye Pazarında çalışmaya başlamış durumdadır. Bir çok farklı türde ve farklı şekillerde çalışan şirketler olsa da bunlarının neredeyse tamamına birden Sosyal Medya Platformu denilmektedir. Sosyal Medya Kanunu Nedir. Sosyal Medya; İnsanların, Ticari Firmaların ve Devlet Kurumlarının İnternet üzerinde yaptığı fotoğraf, video, yazılı – görsel metin paylaşımları ile bilgilendirme veya etkileşimlerin bütünün bir arada bulunduğu platformdur. Bu tanıma uygun olarak Facebook ve Twitter Uygulamaları örnek olarak gösterilebilir. Tüm bu platformların kullanılması, insan hizmetine sunulması veya etkileşimler sırasında birtakım suç veya dava konusu eylemler olabilmektedir. Haliyle bu suç veya davanın görülmesi esnasında mahkemelerce bir muhatap aranılmakta ve yer yer muhatap bulmakta ve davaların sonuçlandırılmasında zorlanılabilmektedir. Türkiye’nin uzun süredir arayış içerisinde olduğu ve gündemini meşgul eden Sosyal Medya Kanunu Nedir sorusunun arayışı bir nebze olsun birazdan açıklayacağımız kanun teklifi ile somut bir vücut bulacağı beklenilmektedir. Ayrıca yasanın kanunlaşması halinde Türkiye Mahkemelerinin yargılamalarının sonuçlanmasındaki birtakım zorlukların ortadan kalkması beklenilmektedir.

Sosyal Medya Kanunun Gerekçesi Nedir?

Sosyal Medya Kanunu Nedir. Sosyal Medya Kanununun Gerekçesi Nedir.

TBMM’nin web sitesi üzerinden temin edilen metne göre; Sosyal Medya Kanununun Gerekçesi olarak şöyle açıklama yapılmaktadır.

Sosyal Medya Kanunun Gerekçesi olarak; “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

Teklif ile; Sosyal Medya Ağ Sağlayıcılarına ilişkin tanımlama yapılması, faaliyetlerini yurt dışında yürüten içerik, yer veya erişim sağlayıcısına, 23/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında verilen idari para cezalarının, elektronik posta veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilebilmesi ve söz konusu bildirimin tebligat hükmünde olması, yer sağlayıcılık bildiriminde bulunmayan veya 5651 sayılı Kanundaki yükümlülüklerini yerine getirmeyen yer sağlayıcısı hakkında verilen on bin Türk lirasından yüz bin Türk lirasına kadar olan idari para cezasının bir milyon Türk lirasından on milyon Türk lirasına kadar olacak şekilde yeniden düzenlenmesi, suç oluşturan kısmi içeriğin çıkarılmasının mümkün olduğu durumlar ile kişilik haklarının ihlal edilmesi hâlinde erişimin engellenmesi kararı yerine içeriğin çıkarılması kararının da verilebilmesi, Türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarının yetkili en az bir kişiyi Türkiye’de temsilci olarak belirlemesi ve bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcılarına uygulanacak müeyyidelerin belirlenmesi, söz konusu sosyal ağ sağlayıcılarına kişiler tarafından yapılacak başvuruları cevaplandırmaları için kırk sekiz saatlik süre verilmesi ile istatistiksel ve kategorik bilgileri içeren raporları altı aylık dönemlerle Türkçe olarak hazırlama ve bildirme yükümlüğünün getirilmesi amaçlanmaktadır.” şeklinde izah edilmiştir.

Sosyal Medya Kanununa İlişkin Olarak TBMM’nin internet sayfasında yayınlanmış olan kanun maddelerine ilişkin gerekçeyi okumak için buraya tıklayınız.

Yukarıda çok detaylı şekilde anlatılan gerekçeye ile Türkiye’de Sosyal Medya Kanunu getirilerek, Sosyal Medyada Kanuni bir yapı oluşturulması amaçlanmaktadır.

Sosyal Medya Kanunu Nedir

Sosyal Medya Kanunu Maddeleri Nelerdir?

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinde;

Sosyal Ağ Sağlayıcı Nedir?

Sosyal Medya Kanunu MADDE-1 ile “(s) Sosyal Ağ Sağlayıcı: Sosyal etkileşim amacıyla kullanıcıların internet ortamında metin, görüntü, ses, konum gibi içerikleri oluşturmalarına, görüntülemelerine veya paylaşmalarına imkan sağlayan gerçek veya tüzel kişileri” şeklinde düzenlenmiş olan kanun maddesi ile ilgili sosyal medya platformunun hukuki sorumluluğunu sağlamak amacıyla gerçek veya tüzel kişiliğini belirtmiştir. Böylece maddede açıklandığı gibi metin, görüntü, ses veya konum gibi içeriklerin oluşturulması veya görüntülenmesine izin veren Sosyal Medya Platformu kanun nezdinde Sosyal Ağ Sağlayıcı olarak adlandırılmaktadır.

Sosyal Ağ Sağlayıcıya Nasıl Tebligat Yapılır?

Sosyal Medya Kanunu MADDE 2 ile “(5) Bu kanun kapsamında verilen idari para cezaları, muhatabın yurt dışında bulunması halinde Kurum tarafından doğrudan muhataba üçüncü fıkradaki usulle de bildirilebilir. Bu bildirim 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre yapılan tebligat hükmündedir. Bu bildirimin yapıldığı tarihi izleyen beşinci gün sonunda tebligat yapılmış sayılır.” Şeklinde düzenlenmiş kanun maddesi ile şirket merkezi yurt dışında bulunan Sosyal Medya Platformuna herhangi bir şekilde kanuna aykırılık nedeniyle Devlet tarafından verilen idari para cezalarının, şirket merkezi yurt içinde olan şirketlerle aynı şekilde tebligat yapılabilmesinin önünü açmıştır.

Sosyal Medya Platformu İdari Para Cezası Miktarı

Sosyal Medya Kanunu MADDE 3 ile kanunun önceki maddesine göre ilgili Sosyal Medya Platformuna On Bin Türk Lirasından – Yüz Bin Türk Lirasına kadar yazılabilecek para cezası “Bir Milyon Türk Lirasından On Milyon Türk Lirasına” şeklinde değiştirilerek; bu şekildeki düzenleme ile ilgili Sosyal Ağ Şirketlerine 10 Milyon Türk Lirasına kadar idari para cezası kesilebilmesinin önü açılmıştır. Böylece Sosyal Medya Platformlarının uygulamalarında yer verdikleri değişikliklere bu kanunu ve cezai maddelerini de göze almak durumunda kalacaklardır.

Sosyal Medya Platformu Erişimin Engellenmesi

Sosyal Medya Kanunu MADDE 4 ile; Kanunun hemen her noktasında yer alan “erişimin engellenmesi” ibarelerinin neredeyse tamamı, “içeriğin çıkarılmasına ve erişimin engellenmesine” şeklinde değiştirilerek, hakaret, tehdit veya herhangi bir suç içeren görüntü, video veya metin içeriğinin sosyal medya platformu tarafından erişimin engellenerek içeriğinin silinmesinin sağlanması amaçlanmıştır. Bu uygulamanın da erişim sağlayıcılar tarafından yerine getirilmesi sağlanmıştır.

Sosyal Medya Kanunu MADDE 5 – Bu madde ile yine aynı dördüncü madde gibi bir çok erişimin engellenmesi için gerekli kanuni düzenleme yapılmış ve aynı zamanda içerik sağlayıcı firmaya gönderilen kararın 24 saat içerisinde işleme alınması ve gereğinin yapılması için düzenleme yapılmıştır. Ayrıca mahkeme kararı ile hangi arama motorlarına bildirim yapılacağı da mahkeme kararında belirtileceğine ilişkin kanuni düzenleme yapılmıştır.

Sosyal Medya İle ilgili web sitemizde bulunan yazılarımızı incelemek için buraya tıklayınız.

Sosyal Medya Platformu Temsilcisi Ataması

Sosyal Medya Kanunu Nedir arayışına ilişkin düzenlemeler sonrasında Sosyal Medya Kanunununa göre Sosyal Medya Platformu Temsilcisi Ataması Nasıl Yapılmaktadır.

Sosyal Medya Kanunu MADDE 6 ile Türkiye üzerinde 1 milyondan fazla erişimi olan yurt dışı kaynaklı Sosyal Medya Platformunun Türkiye’de en az bir temsilcisinin bulunması ve yapılacak tebligatların bu kişiye yapılması sağlanmıştır. Aynı zamanda temsilci olarak atanan kişinin ilgili sosyal medya platformunun web sitesinde yer verilmesi de bir düzenleme olarak yer almaktadır. Vatandaşlar tarafından da bir erişim engeli talebi olursa; bu talebin ilgili atanacak kişiye yapılacağı düzenlenmiştir.

Peki ilgili Sosyal Medya Kanunu ile ilgili olarak Sosyal Medya Platformu temsilci bildirmezse ne olacak?

Sosyal Medya Kanununa Göre Temsilci bildirmeyen sosyal medya platformuna öncelikle Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu tarafından bildirimde bulunulacaktır. Akabinde ise bildirim Sosyal Ağ Sağlayıcı Firmaya tebliğ edildikten sonra 30 gün içerisinde yine bildirmezse Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu Başkanı tarafından On Milyon Türk Lirası idari para cezası verilecektir. Verilen idari para cezası ilgili platformun şirketine tebliğ edildikten sonra yine 30 gün içerisinde yine isim bildirilmezse Otuz Milyon Türk Lirası daha idari para cezası verilecektir. İkinci kez verilen idari para cezasının tebliğinden sonra da yerine getirilmemesi halinde ilgili platformun Türkiye’den reklam alması yasaklanacaktır. Reklam yasağından itibaren 3 ay içerisinde de halen temsilci bildirmeyen firmaya internet trafiği bant genişliği yüzde elli oranında daraltılması için mahkemeye başvurulabilir. Mahkeme kararına rağmen yine temsilci bildirmeyen firmaya bu defasında yüzde doksan oranında band genişliği daraltılması uygulanır. Eğer ilgili firma tarafından halen bildirimde bulunulmazsa yüzde 90 zayıf band sistemiyle hizmet vermek zorundadır.

Sosyal Medya Platformu Temsilci Atamama Para Cezası

İlgili firma aldığı hizmeti normale döndürmek istiyorsa kendisine kesilen idari para cezasının dörtte birini ödemek zorundadır. Aynı zamanda bir temsilcisi bildirmek zorundadır. Para cezası ödenen ve temsilci bildirilen şirketin reklam yasağı ve band genişliğinin daraltılması uygulamasına son verilir. Şeklinde düzenleme yapılmış olup, böylece ilgili firmaların bir temsilci görevlendirmesi için bir hayli zorlama yapıldığı düşünülmektedir.

Sosyal Medya Kanununa göre Türkiye’de günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt için veya yurt dışı kaynaklı sosyal medya platformu temsilcisi kendisine yapılan başvurulara, başvurudan itibaren 48 saat içerisinde olumlu veya olumsuz bir cevap vermekle yükümlü tutulmuş olup, olumsuz cevapların neden olumsuz cevap verildiği açıklanarak cevap verileceği kanuni düzenleme altına alınmıştır. Böylece olsaı keyfi olumsuz cevaplamaların önüne geçilmiştir. Yerine getirmeyen firmaya beş milyon Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

Erişimi Bir milyondan fazla olan yurt içi veya yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcısı kendisine yapılan başvurular veya erişimin kaldırılması veya çıkartılması gibi taleplerin sonuçlarının istatistiki bilgilerini özel bilgilerden arındırılarak 6 ay da bir ilgili kuruma bildirmek ve kendi web sitesinde yayınlamakla yükümlü tutulmuştur. Yerine getirmeyen firmaya on milyon Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

Yurt dışı veya yurt içi kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıların Sosyal Medya Kanunu uyarınca Türkiye’deki kullanıcıların verilerini Türkiye’de muhafaza etmekle yükümlü tutulmuştur.

Geçici madde ile Sosyal Medya Platformlarının yükümlülüklerini yerine getirmesi için kanun teklifinin yasalaşmasından itibaren 3 ay süre ile izin verilmiştir.

Aynı şekilde istatistiki bilgilerin yayınlanmasına ise 2021 yılı Ocak ayında başlanacağı belirtilmiştir.

Anlatıldığı üzere madde metinlerinin içeriği gibi Ülkemizde Sosyal Medya Kanunu gereğince  sosyal medya platformlarına birer temsilci atanması amaçlanmış ve bu temsilciler aracılığıyla yargılamalarda veya insanların erişim engelleme taleplerinin karşılanmasının sağlanması amaçlanmıştır. Böylece daha ferah ve temiz bir sosyal medya kullanımı sağlanacağı ön görülmektedir. İlerleyen günlerde Sosyal Medya Kanununun sonuçları konusunda kanunun yayımından bir süre sonra yayımlanması planlanmaktadır.

2 Comments

2 Comments

 1. Biriktirdiklerim

  Temmuz 22, 2020 at 9:29 pm

  Sosyal medya kanununu iyi bilmemiz gerektiğini anladım yazınızı okuduktan sonra teşekkürler detaylı bilgiler için.

 2. Tarana

  Ağustos 15, 2020 at 7:59 pm

  Benim hayat hikayemden bir film yapsınlar
  İçinde dert olsun, tasa olsun,
  Yani ben olayım.
  Benim şiirlerimden bir şarkı yapsınlar
  İçinde hüzün olsun, gözyaşı olsun,
  Yani ben olayım
  Benim günlüğümden bir hatıra yapsınlar
  İçinde düşünceler olsun, anılar olsun
  Yani ben olayım.
  Benim kaderimden bir roman yapsınlar
  İçinde ayrılık olsun, aşk olsun,
  Yani ben olayım.
  Benim kederlerimden bir sonuç yapsınlar
  İçinde güzellik olsun, kavuşmak olsun,
  Yani ben olayım.
  Benim sevgimden bir dünya yapsınlar
  İçinde tutku olsun, o olsun
  Yani biz olalım.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kategoriler