Connect with us

Teknoloji

Teknoloji Nedir? Faydaları ve Zararları Nelerdir?

Teknoloji Nedir? Faydaları ve Zararları Nelerdir?

Teknoloji Nedir? Faydaları ve Zararları Nelerdir?

Yaşamımızın her alanını tutsak alan teknolojiden kopmak imkânsız. Hasarlarını düşünmeden, hudutsuzca “verimlerini” kullanmaya devam ediyoruz.

Tarihte bilim ve mühendislikten evvel ortaya çıkan teknoloji; insanoğlunun lüzumlarına uygun destekçi alet ve taşıtların yapılması veya üretilmesi için zorunlu bilgi ve marifetlerdir. Sanayi dallarıyla alakalı imal usulleri, vasıtalar, gereçler ve aletleri içeren bilgilerdir. Bilimin uygulamacı doğrultularını ifade eder. Günümüzde bilgi paylaşımının, bulgulara istikamet veren faal bir parçasıdır. İnsanların gereksinimlerinden ortaya çıkan teknoloji, hayatı basit hale getirmeyi emeller. Yazımızda, hududu olmayan bir bilim dalının özetini bulacaksınız.

Teknolojinin Verimleri

Son asırlarda teknolojinin insanlara neler kazandırdığını, ne gibi verimleri olduğunu anlatmak için sayfalar noksan kalır. Yalnızca televizyon ve bilgisayarın verimleri dahi, teknolojinin yaşamımıza katkılarını özetlemeye yeter. Doğrudan ve dolaylı olarak insanlara on binlerce veriminden laf edebiliriz. Kimileri şunlar;

Teknoloji sayesinde bilgi alışverişi basitleşti. Dünyanın öteki ucunda reelleşen bir vakadan anında haberimiz oluyor.
Hayatı basitleştirir ve pratikleştirir. Konutunuzda internetten alışveriş yapabilirsiniz, kmlerce uzaklıktaki bir vakayı anlık olarak izleyebilirsiniz, 2 dakikada apartmanın 10. katına çıkabilirsiniz.
Günümüzde tıp sektörü neredeyse her alanda teknolojiye bağımlı. Deoksirübo Nükleik Asit incelemeleri, analizler, operasyonlar gibi rakamsız tıp uygulaması teknoloji sayesinde gerçekleşebilir.
Ölümcül bir hayli hastalığın devası teknoloji sayesinde bulunmuştur.
Teknolojinin en büyük katkılarından biri de erişim sektörüdür. Kara, hava, deniz erişiminde kullanılan her türlü taşıt, teknoloji mahsulüdür. Atla bir günde gidebileceğiniz mesafeyi, teknoloji kullanılarak üretilen arabayla birkaç saatte alabilirsiniz.
Küresel ekonomi başta olmak üzere ülke ekonomilerinin büyümesine, sanayi ve cümbüş sektörünün yükselmesine yol açtı.
Günlük yaşamda kullandığımız minik konut aletleri, asansörler, beyaz eşyalar ve daha nice teknolojik aygıt, zamandan tasarruf ve bereketli hizmetler sağlar.
Eğitim alanında her açıdan teknolojinin tesiri vardır. Misalin; talebeler uzak bölgelerden teknolojik taşıtlarla mektebe kazanç, kitaplar teknoloji sayesinde basılır.
Basım ve yayın sektörünün kullandığı teknolojiler, çok kısa vakitte binlerce baskıya imkân sağlar. Misalin; bir matbaada 1 saat içinde binlerce kitap basılabilir.
Medya sektörü, teknoloji sayesinde haber eriştirir. Kameralar, resim aygıtları, ses kayıt makineleri, uydu sistemleri teknolojik mahsullerdir. Televizyon ve radyo yayıncılığı, teknoloji aracılığı ile yapılabilir.
Suçluların tutulması için teknolojiden yararlanılır. Bu emelle kullanılan güvenlik kameraları, alarmlar, takip sistemleri, telsizler teknolojik mahsullerdir.
Cümbüş, müzik ve reklâm sektörü, tamamen teknolojiye bağımlıdır. Albüm hazırlanması, tiyatro sergilenmesi, reklâm filmi ve klip çekilmesi, konser verilmesi ve sinema filmleri çekimleri ve yayınları için teknolojiye gereksinim vardır.
Sanayi ve sanayide de, teknoloji sayesinde kısa vakitte imal, kurulum, bakım ve onarım yapılabilir.
Son model arabalar, süratli trenler, ses süratini aşan uçaklar, sürücüsüz vasıtalar, hafif hava taşıtları, yatlar ve daha niceleri teknoloji sayesinde insanlığın hizmetine sunulabilir.

Teknolojinin Hasarları

Teknolojinin hasarları, belki de yararlarından fazla. Bu mevzuda göreceli bir gidişat var. Başka Bir Deyişle teknolojinin yol açtığı meseleler, yeniden teknoloji ile çözülebiliyor. Mukayeseyi size vazgeçerek hasarlarından laf edelim:
Ülkeler teknolojilerine istinaden savaşır. Atom bombaları, kitle yıkım silahları, füzeler, nükleer ve biyolojik silahlar ve savaş uçakları teknoloji ile üretilir.
Teknoloji insanları uyuşuklaştırır, hazıra ve hareketsiz hayata alıştırır.
Tüketimi artıran teknoloji, dünyadaki yer altı ve yer üstü kaynakları tükenme noktasına getirmiştir. Artık her türlü teknolojik mahsule binlerce lira harcıyoruz.
Bir yarıyıl lüks olarak görülen aygıtlar, gereksinim olarak kanıksandı.
Küresel ısınma gibi etraf meselelerinin başında teknoloji ile iletişimli etmenler kazanç. Misalin; teknoloji kullanan fabrikanın atıkları dahi teknoloji kullanılarak etrafa atılır.
Nükleer teknoloji gibi süreçler, kalıcı etraf facialarına yol açar.
Teknolojinin bazı uygulamaları, cemiyette etik, ahlâki ve kültürel meselelerin doğmasına yol açtı. Bazı bedelleri negatif etkiledi, kimilerini yok etti.
İnternette paylaşılan bilgiler, insanların aleyhlerine kullanılmaya başlandı.
Makineler, insan gücünün yerini aldı. İstihdam meseleleri ortaya çıkmaya başladı. Makine bereketliliği, insan bereketliliği ile mukayese etilmeye başlandı.
Bazı iş dalları teknolojiye yenik düştü, kimileri de teknolojiye direniyor.
Teknolojinin insan sıhhatine negatif tesirleri muhtelif hastalıkları tetikledi, bazı hastalıkların ortaya çıkmasına yol açtı. Günümüzde artık “teknoloji bağımlılığı” için muayenehaneler açılıyor.
Teknoloji demek, elektrik demektir. Her türlü teknolojik aygıt elektrik kullanır. Bu nedenle teknolojik makinelerin yaydığı elektromanyetik dalgaların, beyin nöronları başta olmak üzere bedenin elektromanyetik alanı üzerinde negatif tesirleri vardır.
Her yerde bulunan teknolojik aygıtlar ışınıma ve elektromanyetik dalgalara maruz kalma tehlikesini artırdı.
İnsanları sanallaştırır, sosyalleşmelerini maniler ve surat surata bağlantıyı azaltır.
Teknoloji mahsulü bilgisayar oyunları, çocukların ve gençlerin yaşamını negatif etkiledi. Yeni jenerasyon sıhhat meseleleri ortaya çıkmaya başladı. Teknolojiye bağlı bunalım, stres, uykusuzluk gibi rahatsızlıklar arttı.

Teknolojinin Tanımı ve Önemi

Teknoloji; muhtelif mülk veya hizmetlerin imalinde, bunlara müteveccih emellerin hakikatleştirilmesinde kullanılan teknikleri, operasyonları, yetenekleri ve usulleri kapsar. Bunların derlenmesine veya bilimsel araştırmalara genel olarak “teknoloji” ismi verilir. Her türlü teknik süreç, bilgi, makine, bilgisayar ve aygıtlar gibi teknik materyaller teknoloji ile irtibatlıdır. İnsanların bilimi kullanarak yaşamlarını basitleştirmek için yaptığı her türlü teknik operasyon, genel olarak “teknoloji” olarak açıklanır.

Doğal kaynakların kullanılmasıyla başlayan teknoloji, genel olarak insanların gereksinimlerinden doğmuştur. Her gereksinim, değişik bir teknolojinin büyümesine yol açmıştır. Tekerleğin buluşu, teknolojik bir devrimdir. Matbaa ve telefonun buluşu sanki cemiyetlerin mukadderatını değiştirmiştir. Nihayet internetin bulguyu ile irtibat devrimi yaşandı. Cemiyetler arası etkileşim ve irtibat kaynakları bir anda internete evrildi. Nükleer ve askeri teknolojilerdeki büyümeler, ülkeleri yeni teknolojiler buluş etmeye sevk etti. Günümüzde artık suni zihnin insanları idareyeceğini, nano-teknolojileri ve parçacık teknolojilerini konuşuyoruz.

Teknolojinin ehemmiyetine dair birkaç misal verelim. Misalin; 1990’lı senelerin ikinci yarısında ortaya çıkan cep telefonları olmadan nasıl yaşıyorduk? İnternet de aynı yarıyıllarda yaşamımıza girdi ve her alanda çığır açtı. İnternetsiz günleri yaşayanlar, internetin ehemmiyetini daha iyi fark edecektir. Daha geriye gidelim. Edison’un elektriği buluş etmesi, teknolojik açıdan dönüm noktasıdır. Elektriksiz kalınca ehemmiyetini daha iyi kavrıyoruz. Günlük yaşamda kullandığınız teknolojik makineleri birkaç gün kullanmayın; teknolojinin ehemmiyetini daha iyi fark edeceksiniz. Her şeyden öte artık ülkelerin gelişmişlik seviyeyi, sosyal yapısı, askeri tüketmeleri teknolojik büyümelere göre belirleniyor.

Teknoloji Hakkında Kısa Anekdotlar

“Teknoloji” sözcüğü, Yunanca “tekno” ve “logia” başka bir deyişle “zanaat, sanat” ve “bilgi, bilim” sözcüklerinden türetilmiştir. “Zanaat ve sanat bilimi” olarak da tanımlanır.
Teknolojinin sosyal tesirleri ve tabiatıyla ilgilenen felsefe dalına “teknoloji felsefesi” ismi verilir. En daha önceki disiplinlerden biri olan teknoloji felsefesi, Antik Yunan’da ortaya çıkmıştır. Tarihte şanlı bir hayli feylesof, teknolojiyi tenkit etmiş ve sorgulamıştır.
İlk statik disk hard disk, 1980 senesinde üretildi. “Teknoloji şahanesi” olarak anılan disk, takribî 250 kg ağırlığında ve 40 bin dolardı.
Türkiye’de internet kullanan insanların rakamı 2017 seneyi itibariyle popülasyonun yüzde 67’sine erişti. Bu oran, 2016 senesinde yüzde 61 civarındaydı.
Dünya popülasyonunun yarıdan aşırısı en az 1 adet cep telefonu kullanıyor.
Dünyadaki tam para trafiklerinin yalnızca yüzde 10’u nakit olarak yapılıyor; öbür kısım ise tamamen teknoloji mahsulü dijital veya sanal paralardır.
Bilim adamları, teknoloji kullanarak mikro-partiküllere oksijen doldurup su altında soluk alma meselesini aşmanın yollarını buldu.
Amerika’da askeri teknolojilerdeki büyümeler baş döndürüyor. Bal arılarının bombaları bulması için deneyler yapılıyor.
Teknolojinin ehemmiyetine vurgu yapmak için Yılmaz Erdoğan’ın tanınmış filmi “Vizontele”den bir replik paylaşalım: “Buraya gazeteler iki gün sonra geliyor. Biz dinlediğimiz bir havadise donakaldığımız zaman megakentteki insanlar çoktan unutmuş oluyor.”
Teknoloji Nedir? Faydaları ve Zararları Nelerdir? sizlere teknolojimuhbiri.com ile özel olarak hazırlanmıştır.Teknoloji Nedir? Faydaları ve Zararları Nelerdir?

Yaşamımızın her alanını tutsak alan teknolojiden kopmak imkânsız. Hasarlarını düşünmeden, hudutsuzca “verimlerini” kullanmaya devam ediyoruz.

Tarihte bilim ve mühendislikten evvel ortaya çıkan teknoloji; insanoğlunun lüzumlarına uygun destekçi alet ve taşıtların yapılması veya üretilmesi için zorunlu bilgi ve marifetlerdir. Sanayi dallarıyla alakalı imal usulleri, vasıtalar, gereçler ve aletleri içeren bilgilerdir. Bilimin uygulamacı doğrultularını ifade eder. Günümüzde bilgi paylaşımının, bulgulara istikamet veren faal bir parçasıdır. İnsanların gereksinimlerinden ortaya çıkan teknoloji, hayatı basit hale getirmeyi emeller. Yazımızda, hududu olmayan bir bilim dalının özetini bulacaksınız.

Teknolojinin Verimleri

Son asırlarda teknolojinin insanlara neler kazandırdığını, ne gibi verimleri olduğunu anlatmak için sayfalar noksan kalır. Yalnızca televizyon ve bilgisayarın verimleri dahi, teknolojinin yaşamımıza katkılarını özetlemeye yeter. Doğrudan ve dolaylı olarak insanlara on binlerce veriminden laf edebiliriz. Kimileri şunlar;

Teknoloji sayesinde bilgi alışverişi basitleşti. Dünyanın öteki ucunda reelleşen bir vakadan anında haberimiz oluyor.
Hayatı basitleştirir ve pratikleştirir. Konutunuzda internetten alışveriş yapabilirsiniz, kmlerce uzaklıktaki bir vakayı anlık olarak izleyebilirsiniz, 2 dakikada apartmanın 10. katına çıkabilirsiniz.
Günümüzde tıp sektörü neredeyse her alanda teknolojiye bağımlı. Deoksirübo Nükleik Asit incelemeleri, analizler, operasyonlar gibi rakamsız tıp uygulaması teknoloji sayesinde gerçekleşebilir.
Ölümcül bir hayli hastalığın devası teknoloji sayesinde bulunmuştur.
Teknolojinin en büyük katkılarından biri de erişim sektörüdür. Kara, hava, deniz erişiminde kullanılan her türlü taşıt, teknoloji mahsulüdür. Atla bir günde gidebileceğiniz mesafeyi, teknoloji kullanılarak üretilen arabayla birkaç saatte alabilirsiniz.
Küresel ekonomi başta olmak üzere ülke ekonomilerinin büyümesine, sanayi ve cümbüş sektörünün yükselmesine yol açtı.
Günlük yaşamda kullandığımız minik konut aletleri, asansörler, beyaz eşyalar ve daha nice teknolojik aygıt, zamandan tasarruf ve bereketli hizmetler sağlar.
Eğitim alanında her açıdan teknolojinin tesiri vardır. Misalin; talebeler uzak bölgelerden teknolojik taşıtlarla mektebe kazanç, kitaplar teknoloji sayesinde basılır.
Basım ve yayın sektörünün kullandığı teknolojiler, çok kısa vakitte binlerce baskıya imkân sağlar. Misalin; bir matbaada 1 saat içinde binlerce kitap basılabilir.
Medya sektörü, teknoloji sayesinde haber eriştirir. Kameralar, resim aygıtları, ses kayıt makineleri, uydu sistemleri teknolojik mahsullerdir. Televizyon ve radyo yayıncılığı, teknoloji aracılığı ile yapılabilir.
Suçluların tutulması için teknolojiden yararlanılır. Bu emelle kullanılan güvenlik kameraları, alarmlar, takip sistemleri, telsizler teknolojik mahsullerdir.
Cümbüş, müzik ve reklâm sektörü, tamamen teknolojiye bağımlıdır. Albüm hazırlanması, tiyatro sergilenmesi, reklâm filmi ve klip çekilmesi, konser verilmesi ve sinema filmleri çekimleri ve yayınları için teknolojiye gereksinim vardır.
Sanayi ve sanayide de, teknoloji sayesinde kısa vakitte imal, kurulum, bakım ve onarım yapılabilir.
Son model arabalar, süratli trenler, ses süratini aşan uçaklar, sürücüsüz vasıtalar, hafif hava taşıtları, yatlar ve daha niceleri teknoloji sayesinde insanlığın hizmetine sunulabilir.

Teknolojinin Hasarları

Teknolojinin hasarları, belki de yararlarından fazla. Bu mevzuda göreceli bir gidişat var. Başka Bir Deyişle teknolojinin yol açtığı meseleler, yeniden teknoloji ile çözülebiliyor. Mukayeseyi size vazgeçerek hasarlarından laf edelim:
Ülkeler teknolojilerine istinaden savaşır. Atom bombaları, kitle yıkım silahları, füzeler, nükleer ve biyolojik silahlar ve savaş uçakları teknoloji ile üretilir.
Teknoloji insanları uyuşuklaştırır, hazıra ve hareketsiz hayata alıştırır.
Tüketimi artıran teknoloji, dünyadaki yer altı ve yer üstü kaynakları tükenme noktasına getirmiştir. Artık her türlü teknolojik mahsule binlerce lira harcıyoruz.
Bir yarıyıl lüks olarak görülen aygıtlar, gereksinim olarak kanıksandı.
Küresel ısınma gibi etraf meselelerinin başında teknoloji ile iletişimli etmenler kazanç. Misalin; teknoloji kullanan fabrikanın atıkları dahi teknoloji kullanılarak etrafa atılır.
Nükleer teknoloji gibi süreçler, kalıcı etraf facialarına yol açar.
Teknolojinin bazı uygulamaları, cemiyette etik, ahlâki ve kültürel meselelerin doğmasına yol açtı. Bazı bedelleri negatif etkiledi, kimilerini yok etti.
İnternette paylaşılan bilgiler, insanların aleyhlerine kullanılmaya başlandı.
Makineler, insan gücünün yerini aldı. İstihdam meseleleri ortaya çıkmaya başladı. Makine bereketliliği, insan bereketliliği ile mukayese etilmeye başlandı.
Bazı iş dalları teknolojiye yenik düştü, kimileri de teknolojiye direniyor.
Teknolojinin insan sıhhatine negatif tesirleri muhtelif hastalıkları tetikledi, bazı hastalıkların ortaya çıkmasına yol açtı. Günümüzde artık “teknoloji bağımlılığı” için muayenehaneler açılıyor.
Teknoloji demek, elektrik demektir. Her türlü teknolojik aygıt elektrik kullanır. Bu nedenle teknolojik makinelerin yaydığı elektromanyetik dalgaların, beyin nöronları başta olmak üzere bedenin elektromanyetik alanı üzerinde negatif tesirleri vardır.
Her yerde bulunan teknolojik aygıtlar ışınıma ve elektromanyetik dalgalara maruz kalma tehlikesini artırdı.
İnsanları sanallaştırır, sosyalleşmelerini maniler ve surat surata bağlantıyı azaltır.
Teknoloji mahsulü bilgisayar oyunları, çocukların ve gençlerin yaşamını negatif etkiledi. Yeni jenerasyon sıhhat meseleleri ortaya çıkmaya başladı. Teknolojiye bağlı bunalım, stres, uykusuzluk gibi rahatsızlıklar arttı.

Teknolojinin Tanımı ve Önemi

Teknoloji; muhtelif mülk veya hizmetlerin imalinde, bunlara müteveccih emellerin hakikatleştirilmesinde kullanılan teknikleri, operasyonları, yetenekleri ve usulleri kapsar. Bunların derlenmesine veya bilimsel araştırmalara genel olarak “teknoloji” ismi verilir. Her türlü teknik süreç, bilgi, makine, bilgisayar ve aygıtlar gibi teknik materyaller teknoloji ile irtibatlıdır. İnsanların bilimi kullanarak yaşamlarını basitleştirmek için yaptığı her türlü teknik operasyon, genel olarak “teknoloji” olarak açıklanır.

Doğal kaynakların kullanılmasıyla başlayan teknoloji, genel olarak insanların gereksinimlerinden doğmuştur. Her gereksinim, değişik bir teknolojinin büyümesine yol açmıştır. Tekerleğin buluşu, teknolojik bir devrimdir. Matbaa ve telefonun buluşu sanki cemiyetlerin mukadderatını değiştirmiştir. Nihayet internetin bulguyu ile irtibat devrimi yaşandı. Cemiyetler arası etkileşim ve irtibat kaynakları bir anda internete evrildi. Nükleer ve askeri teknolojilerdeki büyümeler, ülkeleri yeni teknolojiler buluş etmeye sevk etti. Günümüzde artık suni zihnin insanları idareyeceğini, nano-teknolojileri ve parçacık teknolojilerini konuşuyoruz.

Teknolojinin ehemmiyetine dair birkaç misal verelim. Misalin; 1990’lı senelerin ikinci yarısında ortaya çıkan cep telefonları olmadan nasıl yaşıyorduk? İnternet de aynı yarıyıllarda yaşamımıza girdi ve her alanda çığır açtı. İnternetsiz günleri yaşayanlar, internetin ehemmiyetini daha iyi fark edecektir. Daha geriye gidelim. Edison’un elektriği buluş etmesi, teknolojik açıdan dönüm noktasıdır. Elektriksiz kalınca ehemmiyetini daha iyi kavrıyoruz. Günlük yaşamda kullandığınız teknolojik makineleri birkaç gün kullanmayın; teknolojinin ehemmiyetini daha iyi fark edeceksiniz. Her şeyden öte artık ülkelerin gelişmişlik seviyeyi, sosyal yapısı, askeri tüketmeleri teknolojik büyümelere göre belirleniyor.

Teknoloji Hakkında Kısa Anekdotlar

“Teknoloji” sözcüğü, Yunanca “tekno” ve “logia” başka bir deyişle “zanaat, sanat” ve “bilgi, bilim” sözcüklerinden türetilmiştir. “Zanaat ve sanat bilimi” olarak da tanımlanır.
Teknolojinin sosyal tesirleri ve tabiatıyla ilgilenen felsefe dalına “teknoloji felsefesi” ismi verilir. En daha önceki disiplinlerden biri olan teknoloji felsefesi, Antik Yunan’da ortaya çıkmıştır. Tarihte şanlı bir hayli feylesof, teknolojiyi tenkit etmiş ve sorgulamıştır.
İlk statik disk hard disk, 1980 senesinde üretildi. “Teknoloji şahanesi” olarak anılan disk, takribî 250 kg ağırlığında ve 40 bin dolardı.
Türkiye’de internet kullanan insanların rakamı 2017 seneyi itibariyle popülasyonun yüzde 67’sine erişti. Bu oran, 2016 senesinde yüzde 61 civarındaydı.
Dünya popülasyonunun yarıdan aşırısı en az 1 adet cep telefonu kullanıyor.
Dünyadaki tam para trafiklerinin yalnızca yüzde 10’u nakit olarak yapılıyor; öbür kısım ise tamamen teknoloji mahsulü dijital veya sanal paralardır.
Bilim adamları, teknoloji kullanarak mikro-partiküllere oksijen doldurup su altında soluk alma meselesini aşmanın yollarını buldu.
Amerika’da askeri teknolojilerdeki büyümeler baş döndürüyor. Bal arılarının bombaları bulması için deneyler yapılıyor.
Teknolojinin ehemmiyetine vurgu yapmak için Yılmaz Erdoğan’ın tanınmış filmi “Vizontele”den bir replik paylaşalım: “Buraya gazeteler iki gün sonra geliyor. Biz dinlediğimiz bir havadise donakaldığımız zaman megakentteki insanlar çoktan unutmuş oluyor.”
Teknoloji Nedir? Faydaları ve Zararları Nelerdir? sizlere teknolojimuhbiri.com ile özel olarak hazırlanmıştır.

Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kategoriler